M-74/1995 - Forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved inseminering

R-437 (08.12.1995)

Rundskriv
M-74/1995
R437

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/00319

8. desember 1995

Forskrift om tilskott til utjevning av kostnadene ved inseminering. (utgått)

Til

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Norsk Rødt Fe

Forskrift om tilskott til utjevning av kostnadene ved inseminering

Vedlagt oversendes Forskrift om tilskott til utjevning av kostnadene ved inseminering.

I § 2 er Lov om husdyravl av 04.12.92 tatt inn i tillegg til Husdyrloven. Paragraf 3.3 er endret slik at det kan kreves inn egenandel også ved første omløp. Paragraf 3.4 er endret slik at egenandelene ved inseminering som utføres av henholdsvis seminteknikere og veterinærer skal gjenspeile forskjellen i de faktiske kostnader for de respektive grupper. Det skal videre tas hensyn til at det gis tilskott til nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinærers syke/inseminasjonsbesøk.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55