M-80/1994 - Statsbudsjettet 1996 — busdjettframlegg frå institusjonane/etatane

(21.12.1994)

Rundskriv
M-80/1994

Før utskrift:
Klikk på "fullt vindu" i høyre bildekant

Saksnr. 199411196

21.12.1994

Til

Institusjonar/etatar under Landbruksdepartementet

Statsbudsjettet 1996 – busdjettframlegg frå institusjonane/etatane

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det herØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55