M-84/1994 - Avløserlag som har arbeidsgiveransvar - Forvaltning, regnskap, rapporter og tilsyn

(28.12.1994)

Rundskriv
M-84/1994

Saksnr. 1994/11315

28.12.1994

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her

Avløserlag som har arbeidsgiveransvar – Forvaltning, regnskap, rapporter og tilsyn