M-9/1994 - Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1994

(12.01.1994)

Rundskriv
M-9/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/00377

12.01.1994

Til

Fylkesmennene Landbruksavdelingen

Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1994

Landbruksdepartementet har bestemt at 20% av brutto innvunne rentemidler i 1993 skal innbetales til sentralt bruk, og overføres senest 31. mars 1994 til bankkonto nr.8101.26.02243. Landbruksdepartementet, Rentemidler, Pb. 8007-Dep., 0030 Oslo.

Samtidig skal det som i tidligere år utbetales 23% av brutto innvunne rentemidler til den stedlige skogeierforening under Norges Skogeierforbund.

Begge beløp skal avrundes nedad til nærmeste hele 100 kroner.

Det forutsettes at utbetalingene samordnes på fylkesnivå, og sammen med innbetalingen av rentemidler til sentralt bruk må departementet ha følgende opplysninger:

1. Brutto innvunne rentemidler i fylket (distriktsvis) 1993.

2. Eventuelle fradrag før beregning av overføringene.

3. Beløp som er overført til departementet.

4. Beløp som er sendt til navngitte skogeierforening(er).

En del eksemplarer av dette rundskriv følger vedlagt, og bes videresendt til kommunene og revisorene så snart som mulig.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55