Manglende godkjenning av skoler

Brev til landets fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om manglende godkjenning av skoler.

Brev