Høring - Meddelelse fra Europakommisjonen om utsiktene for et indre gass- og elektrisitetsmarked - "Prospects for the internal gas and electricity markets" (COM(2006)841final)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2007

Europakommisjonen la 10. januar 2007 frem en større ”energipakke” med mål om å etablere en ny energipolitikk for Europa.  Meddelelsen om utsiktene for det indre gass og elektrisitetsmarkedet (COM(2006)841final) inngår i denne pakken.

Energipakken diskuteres nå i både Ministerrådet og Europaparlamentet.
Den ble behandlet under energirådsmøtet (EUs energiministre) 15. februar. Spørsmålene vil videre drøftes i Det Europeiske Råd 8.-9. mars (EUs vårtoppmøte) og ved neste energiministermøte i EU den 6. juni.