Meld. St. 15 (2011–2012)

Hvordan leve med farene— – om flom og skred

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 30. mars 2012 om Hvordan leve med farene – om flom og skred blir sendt til Stortinget.

Til forsiden