Meld. St. 16 (2010–2011)

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget