Meld. St. 17 (2012–2013)

Byggje – bu – leve

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet 8. mars 2013 om Byggje – bu – leve blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet