Meld. St. 22 (2012–2013)

Verdens fremste sjømatnasjon

Verdens fremste sjømatnasjon

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget