Meld. St. 22 (2012–2013)

Verdens fremste sjømatnasjon

Verdens fremste sjømatnasjon

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no