Meld. St. 26 (2012–2013)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2014–2023

Nasjonal transportplan 2014–2023

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no