Meld. St. 26 (2012–2013)

Nasjonal transportplan 2014–2023

Nasjonal transportplan 2014–2023

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget