Meld. St. 30 (2011–2012)

Se meg!— alkohol – narkotika – doping

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 22. juni 2012 om En helhetlig rusmiddelpolitikk blir sendt Stortinget.

Til forsiden