Meld. St. 31 (2011–2012)

Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Til innholdsfortegnelse

4 Sentrale hendelser 2011

Det er foretatt inntektskontroll på alle som mottar pensjon etter 75-årsregelen. Brevene om dette ble sendt ut i 2011, men gjaldt kontroll for året 2010. Alle de kontrollerte var innenfor gjeldende inntektsgrenser.