Meld. St. 31 (2011–2012)

Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeidsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeidsdepartementet 22. juni 2012 om årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter blir sendt Stortinget.