Meld. St. 33 (2012–2013)

Klimatilpasning i Norge

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

Tilråding fra Miljøverndepartementet 7. mai 2013 om klimatilpasning i Norge blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside