Meld. St. 34 (2012–2013)

Nynorsk sammendrag av Folkehelsemeldinga


Nynorsk sammendrag av Folkehelsemeldinga

God helse – felles ansvar

Meld. St. 34 (2012 – 2013)

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no