Meld. St. 41 (2012–2013)

Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Regjeringen la 26. april 2013 frem Meld. St. 36 (2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Stortingsmeldingen er til behandling i Stortinget.

Innholdet i Meld. St. 36 (2012–2013) ligger fast. Det skjedde imidlertid en feil i trykkeprosessen. For å rette opp denne feilen fremmer regjeringen denne tilleggsmeldingen.

Til forsiden