Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

5 Liste I: våpen, ammunisjon, annet militært materiell og tilhørende teknologi

 1. Håndvåpen m.v. for militært eller annet formål:

  Revolvere, pistoler, geværer, maskingeværer, maskinpistoler, harpunkanoner og harpungeværer; andre ildvåpen eller lignende apparater som avfyrer en eksplosiv ladning; bajonetter.

  Merknad: Pkt. 1 omfatter ikke glattborede haglgeværer, konstruert for jaktbruk, og antikke håndvåpen fra før 1890.

 2. Artilleri m.v.

  1. Artillerienheter, inklusive kanoner og mortere, samt granatkastere og panservernvåpen innbefattet pansergevær, granatgevær og panserskudd.

  2. Flammekastere.

 3. Missilsystemer, bomber, raketter, torpedoer, land- og sjøminer, håndgranater.

 4. Ildledningsutstyr, søkerutstyr, utstyr for håndtering, mottiltak m. v.:

  1. Utstyr spesielt konstruert eller modifisert for ildledning, håndtering, kontroll, armering, utskyting, styring, deteksjon, lokalisering, fjerning, sveiping, jamming, destruksjon eller desarmering av materiell nevnt i punktene 2 og 3.

  2. Sonarer og sonarutstyr, herunder sonarbøyer, spesielt konstruert eller modifisert for militært formål.

 5. ABC-våpen m.v.:

  1. Radioaktive, biologiske og kjemiske våpen.

  2. Utstyr spesielt konstruert eller modifisert for utplassering, utskyting, spredningeller nøytralisering av våpen nevnt under punkt 5a.

  3. Utstyr, kjemikalier og substanser utviklet for deteksjon av våpen nevnt under punkt 5a.

  4. Utstyr, kjemikalier og substanser utviklet for rensing av objekter som har vært utsatt for kjemiske stridsmidler.

  5. Tåregasser og andre substanser som forårsaker irritasjon eller redusert fysisk yteevne, av midlertidig karakter.

 6. Ammunisjon, sprengstoff m.v.:

  1. Ammunisjon til produkter nevnt i punktene 1 og 2.

  2. Magasiner og utstyr for innføring av ammunisjon.

  3. Sprengstoff, krutt og tennmidler spesielt konstruert eller modifisert for materiell i punktene 3, 5 og 6a.

  4. Sprengladninger spesielt konstruert eller modifisert for militært formål samt avfyringsmidler, herunder tennhetter, til slikt materiell.

  5. Drivladninger for missiler, raketter og torpedoer.

  6. Pyrotekniske artikler og røykutstyr spesielt konstruert eller modifisert for militært formål.

 7. Elektronisk utstyr m.v., ikke nevnt under pkt. 4:

  1. Sambandsutstyr spesielt konstruert eller modifisert for militært formål.

  2. Elektronisk krigføringsutstyr, herunder antiradarsystemer og radarvarslere.

  3. Navigasjonsutstyr, avstandsmålere, posisjons- og retninggivere, spesielt konstruert eller modifisert for militært formål.

  4. Laser-, partikkelstråle- eller mikrobølgevåpen.

  5. Annet elektronisk utstyr, spesielt konstruert eller modifisert for militært formål.

 8. Fartøyer m.v., undervannsutstyr:

  1. Fartøyer, herunder undervannsfartøyer, spesielt konstruert eller modifisert for militært formål.

  2. Ubåt- og torpedonett.

  3. Pontongbroer.

  4. Dykkerutstyr spesielt konstruert eller modifisert for militært formål.

 9. Luftfartøyer, m.v.:

  1. Luftfartøyer og romfartøyer spesielt konstruert eller modifisert for militært formål.

  2. Fallskjermer for stridende personell eller for slipp av last

 10. Beltebiler, amfibiebiler og andre kjøretøyer spesielt konstruert eller modifisert for militært formål,stridsvogner, militære bergningsvogner.

  Merknad: Pkt. 10 omfatter ikke ubevæpnede og ikke-pansrede kjøretøyer fra før 1950, konstruert for kjøring på vei.

 11. Beskyttelses- og redningsutstyr m.v., spesielt konstruert eller modifisert for militært formål:

  G-drakter, trykkdrakter, isolasjonsdrakter, beskyttelsesklær, skuddsikre vester, beskyttelsesutstyr for minerydding, hjelmer, surstoffutrustninger, pusteutstyr, fallskjermer, katapulter og andre utskytningsanordinger.

 12. Hangarer, tilfluktsrom og andre bygninger, samt containere, provisoriske bygg og telt, spesielt konstruert eller modifisert for militært formål

 13. Kamuflasjemateriell.

 14. Fotomateriell:

  1. Kameraer spesielt konstruert eller modifisert for militært formål.

  2. Utstyr for tydning av flyfotografier, spesielt utviklet eller modifisert for militært formål.

 15. Intendanturmateriell, herunder bekledning, drivstoffer, kvarter- og kontormateriell samt utstyr for forpleining, spesielt utviklet eller modifisert for militært formål.

 16. Materiell, herunder simulatorer, spesielt konstruert eller modifisert for opplæring i bruk eller vedlikehold av produkter under 1–15 ovenfor.

 17. Komponenter, deler, delsystemer og tilleggsutstyr spesielt konstruert eller modifisert for produkter under 1–16 ovenfor, som følger:

  1. For produkter under pkt. 1 ovenfor.

  2. For produkter under pkt. 2 ovenfor.

  3. For produkter under pkt. 3 ovenfor.

  4. For produkter under pkt. 4 ovenfor.

  5. For produkter under pkt. 5 ovenfor.

  6. For produkter under pkt. 6 ovenfor.

  7. For produkter under pkt. 7 ovenfor.

  8. For produkter under pkt. 8 ovenfor.

  9. For produkter under pkt. 9 ovenfor.

  10. For produkter under pkt. 10 ovenfor.

  11. For produkter under pkt. 11 ovenfor.

  12. For produkter under pkt. 12 ovenfor.

  13. For produkter under pkt. 13 ovenfor.

  14. For produkter under pkt. 14 ovenfor.

  15. For produkter under pkt. 15 ovenfor.

  16. For produkter under pkt. 16 ovenfor.

 18. Programvare:

  1. Programvare spesielt utviklet eller modifisert for å inngå i produkter under 1–17 ovenfor.

  2. Programvare spesielt utviklet eller modifisert for konstruksjon, produksjon, vedlikehold eller drift av produkter under 1–17 ovenfor.

  3. Programvare, ikke dekket av 18.a. eller 18.b. ovenfor, spesielt utviklet eller modifisert for å realisere funksjoner av militær karakter.

 19. Materialer, maskiner, verktøy m.v.:

  1. Materialer, kjemikalier og andre substanser spesielt utviklet eller modifisert for militært formål.

  2. Maskiner, verktøy og utrustning spesielt konstruert eller modifisert for utvikling, konstruksjon, produksjon, vedlikehold eller kontroll av produkter under 1–18 ovenfor.

 20. Teknologi spesielt knyttet til produkter under 1–19 ovenfor.

NB! Liste I omfatter ikke modeller («dummies») uten militær funksjon, beregnet for utstilling, etc.

Til dokumentets forside