Meld. St. 13 (2021–2022)

Årsmelding 2021 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2021

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget