Meld. St. 19 (2022–2023)

Årsmelding 2022 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2022.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget