Meld. St. 21 (2019–2020)

Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2019.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget