Meld. St. 22 (2018–2019)

Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 10. april 2019 om at Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser blir sendt Stortinget.

Til forsiden