Meld. St. 26 (2018–2019)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilrådning fra Utenriksdepartementet 7. juni 2019 om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside