Meld. St. 31 (2014–2015)

Garden som ressurs – marknaden som mål— Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

Til innhaldsliste

Tilråing

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 5. juni 2015 om Garden som ressurs – marknaden som mål. Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet