Merknader til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften)

I - 1065B

Merknader til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften)

I -1065B

Forskrift 21. desember 2001 nr 1477

Forskriften med merknader finner du her