Merverdiavgift og uttak

Merverdiavgift og uttak

Rapport fra en arbeidsgruppe
Avgitt til Finansdepartementet 28. februar 2003

Les rapporten her (PDF-format)