Midl lov om vietnamesere på Filippinene

LOV 2005-06-17 nr 95: Midlertidig lov om arbeids- og oppholdstillatelse for vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge.

Se loven på lovdata.no