Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19

Forskriften gjelder virksomhet etter barnehageloven, opplæringslova og friskolelova. Reglene om grunnskoler og videregående opplæring gjelder også på Svalbard med de tilpasningene som følger av forskrift 18. januar 2007 nr. 76 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard.

Se forskriften på lovdata.no