Mindre byers rolle for regional utvikling

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektrapport

Mindre byers rolle for regional utvikling

James Karlsen, Agderforskning 2004