Mindre byers rolle for regional utvikling

Prosjektrapport

Mindre byers rolle for regional utvikling

James Karlsen, Agderforskning 2004