Kommentarer til EUs forslag til tjenestedirektiv

Regjeringen oversendte 29. november sine synspunkter på EUs forslag til tjenestedirektiv. Regjeringen støtter hovedtrekkene i forslaget. Det vil gi muligheter for økt verdiskaping, men Regjeringen mener samtidig det er rom for forbedringer. (29.11.04)

Kommentarer til EUs forslag til tjenestedirektiv

Les forslaget fra Kommisjonen.

Norge oversendte mandag 29. november 2004 kommentarer til EUs forslag til tjenestedirektiv til det nederlandske EU-formannskapet. Les