Muligheter og kostnader ved økning av utdanningskapasiteten i medisin

Beslutningsgrunnlag

Dokumentet inneholder deler av det samlede kunnskaps- og vurderingsgrunnlaget for muligheter og kostnader ved økning av utdanningskapasiteten i medisin. Dokumentet inkluderer kostnadsberegninger innhentet fra universiteter og regionale helseforetak og departementets vurdering av disse.