Næringsutvikling: Fire statsråder støtter naturpark

Fire statsråder er positive til at det etableres en Valdres natur- og kulturpark. Det går fram av et felles brev de fire har oversendt til Regionrådet i Valdres i dag.

Næringsutvikling: Fire statsråder støtter naturpark

Fire statsråder er positive til at det etableres en Valdres natur- og kulturpark. Det går fram av et felles brev de fire har oversendt til Regionrådet i Valdres i dag.

Initiativet for å etablere Valdres natur- og kulturpark er tatt lokalt og regionalt. I brevet er landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen, kommunal- og regionalminister Åslaug Haga og miljøvernminister Helen Bjørnøy positive til dette initiativet.

Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling og økt verdiskaping basert på natur- og kulturverdier, er sentralt i etablering av Valdres natur- og kulturpark. Gjennom natur- og kulturparken vil tiltak for stedsutvikling og næringsutvikling basert på balansert utnytting av natur- og kulturverdiene bli sett i sammenheng.

- De unike natur- og kulturressursene i den norske fjellheimen representerer et stort potensial for sysselsetting og bosetting i bygdene. I den sammenheng er utprøving av natur- og kulturpark i Valdres et spennende konsept for nærings- og lokalsamfunnsutvikling, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Departementene vil bistå i samband med etablering av et erfarings- og kompetansenettverk for kommuner og fylkeskommuner som vil prøve ut tilsvarende natur- og kulturparkprosjekter. Erfaringene som høstes gjennom utprøving av natur- og kulturpark i Valdres vil også kunne være av stor nytte i regjeringens arbeid med utvikling av en politikk for fjellområdene, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

For nærmere informasjon om Valdres natur- og kulturpark:www.valdres.no