Nasjonal handlingsplan for Det europeiske forskningsområdet 2022–2024

Norge deltar aktivt i arbeidet med Det europeiske forskningsområdet – «European Research Area» (ERA). EU har nå fornyet og forsterket sin satsing på ERA. Denne nasjonale handlingsplanen skal bidra til god norsk oppfølging og utnyttelse av tiltak for å utvikle ERA i perioden 2022-24.

Les dokumentet

Forside
Forside handlingsplanen