Nasjonal helseplan

I Soria Moria-erklæringen ble det lagt opp til at Stortinget skal få til behandling en nasjonal helseplan hvert fjerde år, og at fylkeskommunene skal delta i utarbeidelsen av planen.

Her kan du laste ned Nasjonal helseplan i PDF-format: Nasjonal_helseplan_Sartrykk.pdf