Nasjonal transportplan 2014-2023: Utredningsfasen - Hovedrapport

Rapport fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

Utredningsrapporten er en del av det faglige grunnlaget for departementenes videre arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023, og ble overlevert 1. februar 2011.

Hovedrapport ny NTPUtredningsrapporten er en del av det faglige grunnlaget for departementenes videre arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023, og er bestilt av Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Les rapporten (pdf) - sjå også: Delrapportar på transportetatanes nettside

Se også pressemelding av 1. februar 2011

Mer om Nasjonal transportplan