Norsk bistand til tsunamikatastrofen i Aceh, Indonesia

Norsk bistand til tsunamikatastrofen i Aceh, Indonesia

Aceh-provinsen i Indonesia er det området som ble hardest rammet av tsunamien. Etter jordskjelvet strømmet flodbølgen 10-12 kilometer innover i landet, med enorme ødeleggelser som resultat. Mer enn 120 000 mennesker er bekreftet døde og 93 000 er fortsatt savnet, men antatt døde. Mer enn 500 000 ble bostedsløse.

Av Stortingets ekstramilliard til tsunami-rammede land, gikk NOK 400 mill. til nødhjelp og NOK 600 mill. til gjenoppbygging. I tillegg fordelte Utenriksdepartmentet 100 mill. av ordinære nødhjelpsmidler i dagene like etter katastrofen. Den norske støtten direkte til Indonesia vil være på omtrent NOK 321 mill. Av dette gikk ca 115 mill. til nødhjelp og ca 206 mill. til gjenoppbyggingen i Aceh. Nedenfor følger en mer detaljert oversikt over den norske støtten til Aceh, Indonesia.

Organisasjonene som fikk støtte av UD for humanitært arbeid (nødhjelpsarbeid) i Indonesia var:

 • Det Internasjonale Røde Kors (NOK 13.857.060)
 • Care (NOK 6.955.741)
 • Leger uten grenser mottok et lån på NOK 800.000, som ble tilbakebetalt tidlig på nyåret.
 • Kirkens Nødhjelp (5.000.000)
 • Redd Barna (5.000.000)
 • Aman (2.000.000)

Andre bidrag:

 • NOK 17.482.156 disponert til forsvaret til Hercules-luftbro mellom Singapore og Banda Aceh for Det Internasjonale Røde Kors
 • NOK 11.500.000 disponert til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB-leir, Calang
 • NOK 10.000.000 til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB-leir, Banda Aceh
 • NOK 31.395.000 til UNHCR (Beskyttelse av, og midlertidig husly for, fordrevne)
 • NOK 4.405.490 til WFP (Verdens Matvareprogram)

I tillegg fikk FN-systemet midler til nødhjelpsarbeidet etter tsunamien, men disse var ikke øremerket spesielle land.

Norge har videre gitt støtte til gjenoppbyggingsarbeidet i Indonesia. Følgende organisasjoner og offentlige institusjoner har fått støtte til gjenoppbyggingsarbeidet:

 • Flyktningehjelpen (NOK 13.000.000)
 • PLAN (NOK 4.000.000)
 • Blom/Bakosurtanal (NOK 13.710.000)
 • Havforskningsinstituttet/Bakosurtanal (NOK 7.600.000)
 • WALHI – Bistand rettet mot urfolk/ tradisjonelle samfunn (NOK 2.300.000)
 • FAO – Food and Agricultural Organisation (NOK 6.500.000)
 • WHO – Verdens Helseorganisasjon (NOK 9.500.000)
 • UNDP – FNs Utviklingsprogram (NOK 20.000.000)
 • UNEP - FNs miljøprogram (NOK 9.500.000)
 • Verdensbanken, flergiverfond (NOK 120.000.000)