Norsk fiskeriforvaltning

Brosjyra er en norsk versjon av Norwegian fisheries management, og gir en kort introduksjon til viktige deler av norsk fiskeriforvaltning.

 

PDF-format: Norsk fiskeriforvaltning