Notifikasjon av salg av personalboliger i Oslo Kommune

ESA stilte ytterligere spørsmål til notifikasjonen av personalboligsalget til Oslo Kommune. Disse ble besvart i midten av mai.

Notifikasjon av salg av personalboliger i Oslo Kommune

ESA fulgte opp notifikasjonen fra Oslo Kommune med å stille ytterligere spørsmål om salget av personalboliger fra Oslo Kommune. Spørsmålene ble besvart i et brev til ESA (EFTAs Overvåkningsorgan) av 14. mai 2003.

Les brevet fra NHD her

Les brevet fra Oslo Kommune her