Til Fiskeridepartementet

Med dette avgir utvalget sin innstilling om de rettsspørsmål som reiser seg i forbindelse med ekstensivt oppdrett og kulturbetinget fiske i sjø og vassdrag.

Innstillingen inneholder enkelte dissenser med hensyn til hva som bør tas med i en rettslig regulering.

Oslo 25. mai 1994

Hans Petter Graver

Ole Bjørn Støle

Terje Karterud

Egil Kvammen

Turid Mæland

Til forsiden