NOU 1994: 22

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Bruk av celler og vev fra aborterte fostre

Bruk av celler og vev fra aborterte fostre

Les dokumentet