NOU 1994: 22

Bruk av celler og vev fra aborterte fostre

Bruk av celler og vev fra aborterte fostre

Les dokumentet