NOU 1995: 24

Alkoholpolitikken i endring?— Hvordan norske myndigheter kan møte de nye utfordringer nasjonalt og internasjonalt

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Alkoholpolitisk utvalg ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 14. april 1994. Med dette avgir utvalget sin innstilling.

Oslo, 26. oktober 1995

Bernt Bull

Kjell Conradi

Turid Folkestad

Solveig Haugland

Ingvild Hoel

Arnulf Ingebrigtsen

Morten Jørgensen

Lise Kjølsrød

Heidi Larssen

Ole-Jørgen Skog

Odd With

Jon Øvrehus

Olaf G. Aasland

Øyvind Horverak

Til forsiden