NOU 1997: 2

Pasienten først!— Ledelse og organisering i sykehus

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg for utredning av intern organisering og ledelse i sykehus ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i brev av 29. april 1996.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Utvalgets innstilling er enstemmig på de fleste punkter. Der det er uenighet, vises det til særuttalelser.

Oslo, den 21. januar 1997

Vidar Oma Steine

Heidi Børresen

Ellen Løken Børsheim

Trond Gården

Jon Haffner

Yngve Haugstvedt

Hilde Jordal

Else Kielland

Trine Magnus

Knut Pihl

Wenche Frogn Sellæg

Tom Inge Ørner

Per Kristian Vareide

Berit Berg

Hans Nielsen Hauge

Til forsiden