NOU 1997: 2

Pasienten først!

Pasienten først! — Ledelse og organisering i sykehus

Les dokumentet