NOU 1998: 13

Etter inntektsoppgjørene 1998

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 20. januar i år fram sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. Rapporten bygget som vanlig på til dels foreløpig materiale. I et notat av 19. mars i år la utvalget fram oppdaterte lønnstall.

Beregningsutvalget legger nå fram sin rapport nr 2 for 1998 - etteroppgjørsrapporten. I rapporten er ny statistikk og annet materiale innarbeidet. Det gis her oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Det er også korte oversikter over utviklingen i verdensøkonomien og norsk økonomi. Utvalgets prisanslag for 1998 er gjennomgått på nytt, og hovedtrekkene i årets inntektsoppgjør er omtalt.

I tillegg til utvalgets medlemmer har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Pål Boug og Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå, Eystein Gjelsvik og Ellen Horneland, Landsorganisasjonen i Norge, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Kjetil Berner, Ingrid Rasmussen, Liv Sannes og Kyrre Aamdal, Finansdepartementet, Tormod Belgum, Tone Tønnessen og Ola Veblungsnes, Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Oslo, 19. juni 1998

Svein Longva

Olav Magnussen

Tore Eriksen

Leif Forsell

Bernhard Nestaas

Stein Reegård

Til toppen
Til dokumentets forside