NOU 1998: 18

Det er bruk for alle— Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg til å utrede styrking av folkehelsearbeidet i kommunene ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i brev av 16. juli 1997.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Utvalgets innstilling er enstemming på de fleste punkter. Der det er uenighet, vises det til særuttalelser.

Oslo, 17. november 1998

Arnfinn Ellingsen

Liv Arum

Greta Billing

Anne Marie Borgersen

Hans Ånstad

Siri P. Hole

Jan Berg

Til forsiden