Til Kommunal- og regionaldepartementet

Ved kongelig resolusjon av 21. august 1998 ble det oppnevnt et partssammensatt utvalg som skulle utarbeide ulike permisjonsmodeller og på dette grunnlag foreslå lovbestemmelser om permisjon til kompetanseutvikling og kriterier for utløsning av permisjon. Utvalget legger med dette frem utredningen.

Oslo, 7. desember 1998

Tarjei Thorkildsen

Erling Thormod Narum

Randulf Å. Riderbo

Gunnar Flaat

Kristin Hille Valla

Stein Gjerding

Hilde Borgir

Per Gunnar Olsen

Berith Bergersen

Mona Næss

Mari Hellesylt

Lars Gunnar Nag

Dag Johnsen

Asbjørn Valheim

Morten Petter Johansen

Til forsiden