Til Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet nedsatte i juni 1996 et utvalg for å foreta en utredning av stiftelsesrettslige spørsmål og utarbeide forslag til ny stiftelseslovgivning. Mandatet inneholder retningslinjer for utredningsarbeidet.

Stiftelseslovutvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til ny lov om stiftelser. Utvalgets utredning er enstemmig.

Oslo, 16 mars 1998

Geir Woxholth

Rannveig Bjerkmo

Gudmund Knudsen

Sue K Remme

Inger-Johanne Sand

Jon Schrøder

Jon Schultz

Hilde Widerberg

Håvard K Sandnes

Kristian Østberg

Til forsiden