NOU 1999: 29

Varederivater

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Finansdepartementet ga 7. juli 1998 mandat til et utvalg for å utrede regulering av handel i varederivater. Utvalget ble oppnevnt 25. september 1998.

Varederivatutvalget legger med dette fram sin utredning med forslag om regulering av handel i varederivater.

Oslo, 28. september 1999

Gunnvald Grønvik

Morten Berg

Heidi Hjellestad

Tore Mydske

Dag Erik Rasmussen

Anneli Raadim

Trine-Lise Novsett

Trond Ulven Ingvaldsen

Linda Virkesdal

Mette Petersen

Ellen Jakobsen

Jo Forfang

Til forsiden