NOU 2008: 21

Nettbankbasert betalingsoverføring

Nettbankbasert betalingsoverføring — Utredning nr. 21 fra Banklovkommisjonen

Les dokumentet