Høring - forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (privatrettslige bestemmelser) mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2009